Artpolis

Mendimi Kreativ për Fuqizimin e viktimave të trafikimit dhe të viktimave potenciale të trafikimit

04.04.2019 / 11.04.2019 Në vazhdimësi të punëtorive, u zhvilluan edhe dy aktivitetet e fundit në kuadër të këtij cikli, në datat 04.04.2019 dhe 11.04.2019. Pjesëmarrëset e punëtorisë “Mendimi kreativ për Fuqizimin e viktimave të trafikimit dhe të...

Shkolla Pranverore Feministe – Pjesa e parë – 08-11, Prill 2019

08 -11 prill, 2019 Qendra për Art dhe Komunitet – Artpolis nga Kosova dhe Qendra Alternative e Vajzave nga Serbia organizuan së bashku edicionin e katërt të Shkollës Pranverore Feministe. Pjesa e parë e Shkollës Pranverore të Feminizmit u mbajt nga...

Shfaqja Forum Teatër “Stigma – Kërko të drejtën tënde” – Rahovec

18.04.2019 Rrugët e qeta të Rahovecit me 18 prill, 2019 u përshkuan nga trupa teatrale e shfaqjes  forum teatër “Stigma-Kërko të drejtën tënde” dhe nga ekipi organizues i shfaqjes nga Qendra për Art dhe Komunitet – Artpolis. Destinimi ishte qendra e...

Shfaqja Forum Teatër “Stigma – Kërko të drejtën tënde” – Istog

10.04.2019 Komuna e Istogut, me datë 10 prill, 2019, i hapi dyert e qendrës kulturore “Adem Jashari” për të mirëpritur shfaqjen Forum Teatër “Stigma – Kërko të drejtën tënde”. Ky qytet i bukur, i rrethuar me male dhe lumenj, me gjelbrim dhe...

“TAKIM DHE NJOFTIM” me Zanatlinjtë – Mitrovicë Veriore

05.04.2019 Në një ambient pak më ndryshe se në qytetet tjera trashëgimia kulturore jomateriale u prezantua para të rinjve dhe të rejave në Mitrovicën Veriore, në Qendrën Aktiv. Kjo ishte edhe vizita e katërt dhe e fundit e kësaj pjese të projektit...