Artpolis

Integrimi i Sigurisë – Ndërtimi i qëndrueshmërisë ndërmjet viktimave të trafikimit dhe viktimave potenciale të trafikimit

02 maj, 2019 – 05 maj, 2019 Në ambientin e ngrohtë të hotelit Sharr, në Prevallë, në një nga vendet më të bukura të Kosovës, e rrethuar me gjelbrim, ajër të pastër dhe qetësi natyrore, u mbajt Punëtoria Integrimi i Sigurisë – Ndërtimi i...

Punëtoria “Adresimi i ngacmimeve seksuale brenda universiteteve publike në Kosovë” – Gjakovë

07 maj, 2019 – 08 maj, 2019 Qendra për Art dhe Komunitet – Artpolis organizoi punëtorinë dy ditore “Adresimi i Ngacmimeve Seksuale brenda Universiteteve Publike në Kosovë” me datë 07 dhe 08 maj, 2019 në bashkëpunim me Universitetin “Fehmi Agani”...

Shfaqja Forum Teatër “Stigma – Kërko të drejtën tënde” – Pejë

03.05.2019   Shfaqja forum teatër “Stigma – Kërko të drejtën tënde” vazhdoi rrugëtimin e vet në Pejën e bukur, në teatrin e qytetit “Istref Begolli”, me 03 maj, 2019. Nxënës/e të shkollave të mesme, të rinj e të reja, gra e burra u bënë...

Vizita e studentëve zviceranë në Artpolis

12 prill, 2019 Qendra për Art dhe Komunitet – Artpolis me datën 12 prill, 2019 pranoi në vizitë 13 studentë/e të departamentit të Punës Sociale të Universitetit të Gjenevës. Kjo vizitë e organizuar nga universiteti kishte për qëllim ti informojë...

Shoqëria civile në angazhim të proceseve të pajtimit dhe të bashkëjetesës multietnike

13 prill, 2019  – 15 prill, 2019 Qendra për Art dhe komunitet – Artpolis ishte pjesë e punëtorisë së koalicionit KCR – Kosovo Coalition Reconciliation / Koalicioni Kosovar për Pajtim, e mbajtur në Prizren me datat 13 prill, 2019 – 15 prill...