Trajnimi tre-ditor “Edukimi i bazuar në teatër për adresimin e Dhunës në Baza Gjinore”

Trajnimi tre-ditor “Edukimi i bazuar në teatër për adresimin e Dhunës në Baza Gjinore” Organizata Artpolis në bashkëpunim me UNFPA-në organizuan trajnimin “Edukimi i bazuar në teatër për adresimin e Dhunës në Baza Gjinore” me kohëzgjatje tri ditë (13-15 Prill) në Durrës. Pjesëmarrësit ishin kryesisht të reja dhe të rinj të komunitetit serb dhe shqiptar të cilët arritën të krijojnë një urë lidhëse duke thyer barrierat ekzistuese.

Trajnerët të cilët mundësuan këtë trajnim ishin Lulzim Bucolli dhe Daniela Markaj, të cilët nuk u ndalën së ofruari gjithçka nga vetja e tyre lidhur me temën që shpalosnin.

Pjesëmarrësit mësuan rreth teknikave teatrale për ndërtimin e shfaqjeve forum teatër, si dhe për përdorimin e tyre në komunitetet. Po ashtu, mësuan për metodat e krijimit të shfaqjeve dhe procesit të diskutimit me publikun. Lirshmëria dhe lojërat relaksuese ishin dy gjëra tjera përcjellëse të cilat padyshim sollën harmoni në grup.

Të trajnuarit vlerësuan një projekt të tillë si mjaft frytëdhënës duke iu gëzuar faktit për shumë arsye: njohja me komunitetet tjera, afërsia me trajnerët dhe liria e shprehjes, informacione bazike për të qenë pjesë e forum teatrit, informacione bazike mbi adresimin e dhunës në baza gjinore etj.

Punëtoria ” Adresimi i Ngacmimeve Seksuale brenda Universiteteve Publike në Kosovë”

Qendra për Art dhe Komunitet – Artpolis për herë të dytë këtë vit organizoi punëtorinë dy ditore “Adresimi i Ngacmimeve Seksuale brenda Universiteteve Publike në Kosovë” me datë 11 dhe 12 prill, 2018 në Prishtinë. Pjesëmarrës të kësaj punëtorie kanë qenë studentë të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”, Dr. sc. Ass. Nita Luci dhe Prof. Asoc. Dr. Nuri Bexheti të cilët sëbashku me ligjërueset e kësaj punëtorie: Adelina Berisha – Psikologe/Koordinatore për Hulumtim dhe Avokim mbi Dhunën në Baza Gjinore në RrGK kanë shtjelluar cështjen e ngacmimeve seksuale në universitetet publike të Kosovës dhe Ariana Qosaj Mustafa – Juriste/Drejtoreshë e Programit dhe Seniore e Hulumtimeve në KIPRED.

Adelina Berisha ligjëroi mbi këto tema: – Ngacmimi Seksual – Llojet dhe dallimi i ngacmimeve seksuale me format tjera të DhBGj – Prevalenca e Ngacmimeve Seksuale në Kosovë – Ngacmimet seksuale në shkolla dhe universitete – Sfidat në raportim dhe adresimi i ngacmimeve seksuale. Ariana Qosaj Mustafa ligjëroi mbi këto tema: – Korniza ligjore në Kosovë lidhur me ngacmimin seksual – Politikat lidhur me ngacmimin seksual në Universitetet publike – Sfidat dhe mundësitë në adresimin e rasteve të ngacmimit seksual në praktikë.

Studentët pjesëmarrës në punëtori ishin pjesë e takimit me Rektorin e UP-së Dr. Marjan Demaj, lidhur me krijim e grupit punues në kuadër të Universitetit të Prishtinës për Adresimin e Ngacmimeve Seksuale.

Kjo punëtori e implementuar nga Artpolis është mbështetur nga CFD.

Aksion simbolik – Kundër Ngacmimeve Seksuale

Studentë dhe studente, qytetarë e qytetare, të shqetësuar/a nga deklaratat skandaloze të Prorektores së Universitetit të Prishtinës, Teuta Pustina – Krasniqi, të cilat arsyetojnë ngacmimin seksual: Organizuan aksion simbolik para Rektoratit të Universitetit të Prishtinës, me datë 28.03.2018, duke e kundërshtuar dukurinë e ngacmimeve seksuale në UP. Universiteti Publik i Prishtinës duhet të distancohet nga çdo deklaratë seksiste që vie nga përfaqësuesit e këtij institucioni dhe të shkarkojë ata/ato të cilët e kanë justifiku fenomenin e ngacmimeve seksuale. Njëherësh, t’u kërkojë falje të gjitha grave që kanë përjetu ngacmim seksual brenda universitetit duke e rishikuar kodin e etikës dhe funksionalizimin e tij brenda institucionit.

Shkolla Pranverore Feministe – Pjesa e parë – 22-25 Mars 2018

Ka përfunduar pjesa e parë e Shkollës Pranverore Feministe, bashkëpunim ky mes grave nga Kosova dhe Serbia. Njē sërë aktivitetesh qenë planfikuar për t’u ndarë gjatë këtij moduli, të gjitha praktikat profesionale të grave të cilat e kanë shkruar dhe po e shkruajnë historinë e feminizmit në Kosovë, pikërisht ato që po kontrbojnë në mënyrë pozitive në ndryshimin e gjendjes aktuale. Kjo iniciativë u zhvillua në kuadër të projektit “Gratë e Reja për Paqe në Kosovë dhe Serbi” dhe nga Qendra për Art dhe Komunitet – Artpolis dhe Qendra Alternative e Vajzave me përkrahje të Kvinna till Kvinna

Reagim – Kundër Ngacmimeve Seksuale në UP

Qendra për Art dhe Komunitet – Artpolis dënon gjuhën seksiste të Prorektores së Universitetit Publik të Prishtinës, znj. Teuta Pustina – Krasniqi, e cila justifikoi ngacmimet seksuale brenda Universitetit Publik në një deklaratë për media, duke i fajësuar studentet për mënyrën e veshjes së tyre, sipas të cilës, kjo është një prej arsyeve pse ndodhë ky fenomen në universitet.

“Por një porosi thotë për gjininë femërore, studentëve, stafit akademik, stafit administrativ ju apeloj që mos të provokojnë, mos të vishën në mënyrë provokative, sepse ky është një efekt psikologjik, i cili mund të ndikojë shumë negativisht në rrethin në të cilën një student i caktuar kryen ushtrimet, ligjëratat. Prandaj i apeloj vajzat e reja që janë një pjesë e një institucioni shumë serioz, në të cilin kryhen ligjërata nga profesorë dhe asistent, për këtë duhet të respektojnë kodin e veshjes”, kishte potencuar Prorektorja.

Ne si organizatë jemi mjaft të shqetësuar, pasi e kemi përcjellë nga afër gjendjen e Ngacmimeve Seksuale në Universitetet Publike të Kosovës (Universitetin e Prishtinës, Universitetin e Gjakovës, Universitetin e Mitrovicës dhe Universitetin e Prizrenit), madje përshkak të nevojës për t’u adresuar kjo problematikë kemi nxjerrë edhe raportin që adreson këtë fenomen “Adresimi i Ngacmimeve Seksuale në Universitetin Publik”.

Duke bashkëndje me të gjitha storiet që janë ndarë me neve gjatë përpilimit të raportit, jemi fuqimisht kundër riviktimizimit dhe tendencave mospërfillëse të zyrtarëve të Universitetit Publik rreth adresimit të këtyre rasteve.

Sipas raportit të kompletuar, gjatë intervistave me studentet, ato kanë pretenduar të jenë në dijeni të shfaqjes së rasteve të ngacmimit seksual, por ato nuk i raportojnë sepse nuk i besojnë institucionit. Ka pasur raste që studentët janë bindur të mos i çojnë rastet më tej për shkak të pasojave të mundshme akademike dhe personale.

Apelojmë që Universiteti Publik të distancohet nga kjo deklaratë dhe të marr masat e duhura karshi gjuhës seksiste të Prorektores, duke e shkarkuar znj. Pustina – Krasniqi nga të gjitha detyrat zyrtare brenda rektoratit. Njëherësh, kërkojmë që Universiteti Publik t’u kërkojë falje të gjitha grave të cilat kanë përjetuar ngacmim seksual brenda institucionit.

Në këtë mënyrë, me vazhdimin e miratimit të ngacmimeve seksuale – duke fajësuar viktimat dhe duke mbështetur mite të dhunës seksuale, e të ngacmimeve, vetëm se shfajësohen agresorët dhe mirëmbahet toleranca ndaj dhunës seksuale dhe ngacmimeve seksuale. Universitetet Publike duhet të krijojnë mekanizma që do të shërbejnë për t’i mbështetur studentët për ta raportuar ngacmimin seksual tek personat kompetentë, e jo t’ua zbehin ende më shumë besimin tek këto institucione.

Raport: Trajtimi i ngacmimit seksual në Universitetet Publike

Qendra për Art dhe Komunitet – Artpolis më 8 mars 2017 publikoi një raport të titulluar “Trajtimi i Ngacmimit Seksual në Universitetet Publike”, po theksi vihet në masë të madhe te UP-ja, si universiteti më i madh publik në vend. Ky raport pretendon se ngacmimi seksual është i përhapur – nuk ka të dhëna për shkallën e përhapjes – por nuk raportohet pothuajse fare, e kur raportohet në ndonjë rast, nuk ndërmerret pothuajse asgjë. Sipas këtij raporti, studentet nuk i raportojnë rastet e ngacmimit seksual sepse, përveçqë nuk besojnë se do të ndërmerret gjë, kanë frikë edhe nga pasojat e mundshme, por edhe nga turpi publik. UP-ja në 2013 ka përcaktuar një grup rregullash në Kodin e Etikës për Personelin Akademik, duke paraparë trajtimin e rasteve të ngacmimit seksual, por nuk ofrohen të drejta dhe detyrime specifike edhe për stafin administrativ a studentët e UP-së. Pra, nuk ka politika të hartuara specifikisht për rastet e ngacmimit seksual, përkufizime të qarta se cilat forma të sjelljes përbëjnë ngacmim seksual, shpjegime të procedurave të raportimit, për t’i inkurajuar studentët që t’i raportojnë rastet, e as përcaktim të procedurave që duhet të ndiqen nga stafi akademik dhe administrativ pasi të raportohen rastet dhe të fillojnë procedurat.

Klikoni në linkun e mëposhtëm për të shkarkuar Raportin.

Raport: Trajtimi i ngacmimit seksual në Universitetet Publike

MARShojmë, S’festojmë! – 2018

Më 8 Mars, në Ditën Ndërkombëtare të Gruas, ne Protestuam dhe nuk Festuam! sepse ende nuk kemi arritur drejtësi gjinore dhe shoqërore. Parakaluam rrugëve kryesore të kryeqytetit për t’i treguar edhe njëherë komuniteteve tona lokale dhe globale se ne do të angazhohemi pavarësisht sfidave për një shoqëri diverse dhe të barabartë.

Kërkesat e Kolektivit Marshojmë, S’festojmë!:

1. 50% përfaqësim i grave në vendimmarrje, në sindikata, institucione publike e private, dhe në të gjitha nivelet e organizimit shoqërore;

2. Të implementohen ligjet dhe kontratat kolektive në tërësi dhe pa përjashtime;

3. STOP diskriminimit në punë për shkak të moshës;

4. Të respektohen të drejtat e njeriut në punë, pa dallim seksi, gjinie, orientimi seksual, identiteti gjinor, etnie, religjioni dhe çdo identiteti tjetër individual apo shoqëror.

5. Duam vende të sigurta dhe të shëndetshme të punës. Gjatë viteve 2011 – 2017, 90 punëtorë kanë gjetë vdekjen dhe 400 të tjerë janë lënduar në vendin e punës;

6. STOP ekonomisë së zezë, korrupsionit dhe nepotizmit.

7. Respektoni pushimin e lehonisë. Avokojmë për leje prindërore;

8. Të zhduket varfëria dhe papunësia e grave;

9. Sigurim shëndetëor për të gjithë. Pushimi mjekësor nuk është pushim vjetor;

10. STOP punës shtëpiake pa pagesë! Prandaj Votoni propozimin për barasvlefshmërinë e punës në familje!

Monologjet e Vaginës – Gjakovë

Për nder të 8 Marsit, ditës ndërkombëtare të gruas, u shënua edhe një aktivitet tjetër me karakter rebelues. Në 20 vjetorit të botimit të librit Monologjet e Vaginës së autores Eve Ensler , Qendra për Art dhe Komunitet- Artpolis i ka dedikuar aktivizmit feminist përkthimin e këtij libri në gjuhën shqipe, si shenjë revolte kundër dhunës ndaj grave.

Artpolis shënoi Ditën Ndërkombëtare të Gruas dhe 20 vjetorin e veprës teatrale politike dhe sociale prej më të rëndësishmeve për të drejtat e grave “Monologjet e Vaginës” nën regjinë e Zana Hoxha Krasniqit. Viti 2018-të shënon 20 vjetorin e Lëvizjes “Dita – V”, lëvizje kjo që qysh nga fillimi ka zgjeruar përdorimin e artit dhe aktivizmit së bashku për ndërgjegjësimin e popullatës. “Dita – V” është lëvizje globale aktiviste kundër dhunës ndaj grave dhe abuzimit seksual.

Misioni i kësaj lëvizje është “një botë ku gratë jetojnë të sigurta dhe të lira”.

Leximi skenik është mbajtur edhe në komunë e Gjakovës, me datë 8 Mars 2018, në hapësirën e pub-it Del House (Te Beka) . Performueset e monologjeve ishin artistet dhe aktivistet e shquara nga Kosova: Anisa Ismajli Aurita Agushi May-Linda Kosumovic Vjosa Abazi Qendresa Kajtazi Daniela Markaj Donjeta Morina Adelina Tërshani Jeta Berisha Jovana Radosavljevic Alketa Sylaj.

Kjo ngjarje është e mbështetur nga United Nations Population Fund – UNFPA/Kosovë, Koalicioni për të Drejtat dhe Shëndetin Seksual dhe Riprodhues – K10, CFD/Zvicërr, ECMI dhe kreacione të Njomza Luci.

Monologjet e Vaginës – Prishtinë

Për nder të 20 vjetorit të botimit të librit Monologjet e Vaginës së autores Eve Ensler, Qendra për Art dhe Komunitet- Artpolis i ka dedikuar aktivizmit feminist përkthimin e këtij libri në gjuhën shqipe, si shenjë revolte kundër dhunës ndaj grave. Artpolis shënoi Ditën Ndërkombëtare të Gruas dhe 20 vjetorin e veprës teatrale politike dhe sociale prej më të rëndësishmeve për të drejtat e grave “Monologjet e Vaginës” nën regjinë e Zana Hoxha Krasniqit. Viti 2018-të shënon 20 vjetorin e Lëvizjes “Dita – V”, lëvizje kjo që qysh nga fillimi ka zgjeruar përdorimin e artit dhe aktivizmit së bashku për ndërgjegjësimin e popullatës.

“Dita – V” është lëvizje globale aktiviste kundër dhunës ndaj grave dhe abuzimit seksual. Misioni i kësaj lëvizje është “një botë ku gratë jetojnë të sigurta dhe të lira”. Leximi skenik është mbajtur me datë 6 Mars 2018 në hapësirën e Teatrit Oda duke filluar nga ora 20:00.

Performueset e monologjeve kanë qenë artistet dhe aktivistet e shquara nga Kosova: Anisa Ismajli, Aurita Agushi, May-Linda Kosumovic, Vjosa Abazi, Qendresa Kajtazi, Daniela Markaj, Donjeta Morina, Adelina Tërshani,  Jeta Berisha, Jovana Radosavljevic dhe Alketa Sylaj

Kjo ngjarje është e mbështetur nga United Nations Population Fund – UNFPA/Kosovë, Koalicioni për të Drejtat dhe Shëndetin Seksual dhe Riprodhues – K10, CFD/Zvicërr, ECMI dhe kreacione të Njomza Lucit.

Punëtori “Adresimi i ngacmimeve seksuale brenda UP”

Qendra për Art dhe Komunitet – Artpolis organizoi punëtorinë dy ditore “Adresimi i ngacmimeve seksuale brenda universiteteve publike në Kosovë” me datë 26 dhe 27 shkurt, 2018 në Prishtinë.

Pjesëmarrës të kësaj punëtorie ishin student/e të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina” të cilët së bashku me ligjërueset e kësaj punëtorie: Ariana Qosaj Mustafa – Juriste/Drejtoreshë e Programit dhe Seniore e Hulumtimeve në KIPRED dhe Adelina Berisha – Psikologe/Koordinatore për Hulumtim dhe Avokim mbi Dhunën në Baza Gjinore në RrGK kanë shtjelluar cështjen e ngacmimeve seksuale në universitetet publike të Kosovës.

Ariana Qosaj Mustafa ligjëroi mbi këto tema: – Korniza ligjore në Kosovë lidhur me ngacmimin seksual – Politikat lidhur me ngacmimin seksual në Universitetet publike – Sfidat dhe mundësitë në adresimin e rasteve të ngacmimit seksual në praktikë Adelina Berisha ligjëroi mbi këto tema: – Ngacmimi Seksual – Llojet dhe dallimi i ngacmimeve seksuale me format tjera të DhBGj – Prevalenca e Ngacmimeve Seksuale në Kosovë – Ngacmimet seksuale në shkolla dhe universitete – Sfidat në raportim dhe adresimi i ngacmimeve seksuale Kjo punëtori e implementuar nga Artpolis është mbështetur nga organizata jo-qeveritare feministe CFD/Zvicërr nën kornizën e projektit “Së bashku dhe në mënyrë kreative kundër dhunës në baza gjinore”.

 

Abonohu

Abonohu për tu informuar me më të rejat e fundit nga organizata jonë.

Kontribo

Nëse doni të jeni pjesë e aktiviteteve tona, ju mund të kontriboni në organizaten tonë.

Kontribo