Artpolis

Forum Teatër “Stigma – Kërko të drejtën tënde” – Suharekë

Në komunën e Suharekës, në kuadër të festivalit artistik “Festari” u prezantua shfaqja Forum Teatër “ Stigma – Kërko të drejtën tënde”. Shfaqja trajton një temë të ndjeshme kolektive, një temë që ka prekur gati çdo vend të dalë nga konflikti, çdo...

Forum Teatër “Stigma – Kërko të drejtën tënde” – Gjakovë 2018

Për nder të Ditës Ndërkombëtare të eliminimit të dhunës seksuale në konflikte, u prezantua shfaqja Forum Teatri “Stigma – Kërko të drejtën tënde” në komunën e Gjakovës, saktësisht në Teatrin e Qytetit “Hadi Shehu”...

Performanca Forum Teatër “Stigma-Kërko të drejtën tënde” – Gjakovë

Në kuadër të 16 Ditëve të Aktivizmit Kundër Dhunës në Baza Gjinore, performancën Forum Teatër “Stiigma – Kërko të drejtën tënde”në teatrin “Hadi Shehu” në komunën e Gjakovës. Performanca trajton një temë të ndjeshme kolektive, një temë që ka prekur...

Forum Teatër “Stigma – Kërko të drejtën tënde” Gjilan – Prizren

Performanca Forum Teatër “Stigma – Kërko të drejtën tënde” ashtu sipas agjendës së planfikuar është shfaqur edhe në dy komunat tjera të Kosovës në Gjilan – Shkolla e Mesme e Ulët “Zenel Hajdini” dhe në Prizren – DokuKino, në bashkëpunim me...

Category - Forum Teatri

Sorry, there are no posts found on this page. Feel free to contact website administrator regarding this issue.

0Shares