Artpolis

Paneli diskutues: “Arti si protestë kundër shtypjes”

Galeria Kombëtare e Kosovës dhe British Council kanë prezantuar projektin më të ri, që vjen si rezultat i një bashkëpunimi dyvjeçar midis pesë kuratorëve dhe institucioneve nga pesë vende të Ballkanit Perëndimor, ekspozita e quajtur...

KIPRED, GLPS dhe Artpolis publikojnë raportin “Qasja në Drejtësi për Viktimat e Dhunës me Baza Gjinore në Kosovë: Përfundimi i mosndëshkimit për Autorët e Krimeve”

Me 3 Dhjetor 2018 në Biblotekën Kombëtare në Prishtinë, u lansua raporti “Qasja në Drejtësi për Viktimat e Dhunës në Bazë Gjinore në Kosovë: Përfundimi i mosndëshkimit për Autorët e krimeve.” Raporti analizon ligjet dhe politikat...

Paneli diskutues në Veriun e Mitrovicës – “Ngacmimet seksuale në hapësirat publike – legjendë urbane apo realitet”

Me 21 shtator, 2018 Qendra për Art dhe Komunitet – Artpolis organizoi panelin diskutues “Ngacmimi seksuale në hapësirat publike – legjendë urban apo realitet”. Ky diskutim është mbajtur në Veriun e Mitrovicës, saktësisht në qendrën social...

Category - Panelet e Diskutimit

Sorry, there are no posts found on this page. Feel free to contact website administrator regarding this issue.

0Shares