Artpolis

Mendimi Kreativ për Fuqizimin e viktimave të trafikimit dhe të viktimave potenciale të trafikimit

04.04.2019 / 11.04.2019 Në vazhdimësi të punëtorive, u zhvilluan edhe dy aktivitetet e fundit në kuadër të këtij cikli, në datat 04.04.2019 dhe 11.04.2019. Pjesëmarrëset e punëtorisë “Mendimi kreativ për Fuqizimin e viktimave të trafikimit dhe të...

Shkolla Pranverore Feministe – Pjesa e parë – 08-11, Prill 2019

08 -11 prill, 2019 Qendra për Art dhe Komunitet – Artpolis nga Kosova dhe Qendra Alternative e Vajzave nga Serbia organizuan së bashku edicionin e katërt të Shkollës Pranverore Feministe. Pjesa e parë e Shkollës Pranverore të Feminizmit u mbajt nga...

“TAKIM DHE NJOFTIM” me Zanatlinjtë – Mitrovicë Veriore

05.04.2019 Në një ambient pak më ndryshe se në qytetet tjera trashëgimia kulturore jomateriale u prezantua para të rinjve dhe të rejave në Mitrovicën Veriore, në Qendrën Aktiv. Kjo ishte edhe vizita e katërt dhe e fundit e kësaj pjese të projektit...

Mendimi Kreativ për Fuqizimin e viktimave të trafikimit dhe të viktimave potenciale të trafikimit

21.03.2019 / 28.03.2019 Në një botë ku dhuna, keqtrajtimi, abuzimi dhe pasiguria kanë zënë vend dhe hapësirë në jetët e shumë individëve dhe familjeve, puna kreative është një aktivitet që pothuajse duket si një luks apo diçka e paarritshme, sidomos...

“TAKIM DHE NJOFTIM” me Zanatlinjtë – Gjilan

16.03.2019 Trashëgimia kulturore e sidomos ajo jo-materiale është thesar i një vendi apo populli. Por, kjo kulturë pak njihet ndër etnicitetet tjera që jetojnë përbrenda një shteti. Kosova është shumë e pasur me trashëgiminë kulturore jomateriale...

Category - Punëtoritë

0Shares