Artpolis

Koalicioni i Kosovës për Pajtim – lansimi zyrtar

11.07.2019 Me datën 11 korrik, 2019, në Shtëpinë e Evropës në Prishtinë u lansua zyrtarisht Koalicioni i Kosovës për Pajtim – KKP i përbërë nga katër organizata “Fondi për të Drejtën Humanitare”/Prishtinë, “Artpolis”/Prishtinë, “Aktiv”/Mitrovica e...

Shoqëria civile në angazhim të proceseve të pajtimit dhe të bashkëjetesës multietnike

13 prill, 2019  – 15 prill, 2019 Qendra për Art dhe komunitet – Artpolis ishte pjesë e punëtorisë së koalicionit KCR – Kosovo Coalition Reconciliation / Koalicioni Kosovar për Pajtim, e mbajtur në Prizren me datat 13 prill, 2019 – 15 prill...

Forum Teatër “Stigma – Kërko të drejtën tënde” – Suharekë

Në komunën e Suharekës, në kuadër të festivalit artistik “Festari” u prezantua shfaqja Forum Teatër “ Stigma – Kërko të drejtën tënde”. Shfaqja trajton një temë të ndjeshme kolektive, një temë që ka prekur gati çdo vend të dalë nga konflikti, çdo...

Takimi vlerësues dhe finalizimi i strategjisë së Artpolis-it

Qendra për Art dhe Komunitet – Artpolis ka realizuar takim vlerësues të punës, të njëjtën kohë ka finalizuar strategjinë e re të organizatës. Gjatë qëndrimit tre ditor në Budva të Malit të Zi është arritur të definohet synimi, misioni i ri i...

Audicioni i artistëve/eve THBE

Disa momente të shkëputura nga audicioni i hapur i artistëve/eve që u mbajtë më 20.04.2018, në hapësirën e Civic Energy Center (CEC) në Mitrovicën e Veriut. Artistët/et të cilët/at do të përzgjidhen do të jenë pjesë e shfaqjeve performuese të...

Category - Projektet

Shkolla Feministe Pranverore 2017

Qendra Alternative e Vajzave nga Serbia dhe Qendra për Art dhe Komunitet – Artpolis nga Kosova, organizuan sëbashku edicionin e tretë të shkollës pranverore feministe, si pjesë e projektit të përbashkët “Dialogu për...

0Shares