Artpolis

Shfaqja Forum Teatër “Stigma – Kërko të drejtën tënde” – Vushtrri

17.04.2019 Forum Theater Performance “Stigma – Claim Your Right” on April 17, 2019, at 13:00, was presented to Vushtrri’s audience, while the host of this performance was Youth Center “Hareja” in Vushtrri. Students, art lovers...

Shfaqja Forum Teatër “Talent” – Prishtinë

Me datë 30.10.2018 është mbajtur Shfaqja Forum Teatër “Talent” në SH.F.M.U “Dardania” në Prishtinë. Në shfaqjen Forum Teatër “Talent” paraqiten ngjarje nga një klasë në shkollë, ku mësuesja inkurajon nxënësit/et e tij të...

Feminist Spring School 2017

Center of Girls from Serbia and Artpolis – Art and Community Center from Kosova, together organized the 3rd edition of the Feminist Spring School, as part of the mutual project “Dialog for Peace – Exchanging experiences of Women...

Report "Addressing Sexual Harassment in Public Universities" – online

In honor of the 8th of March, Artpolis – Community and Art Center published the “Addressing Sexual Harassment in Public Universities” report. This report was prepared by the lawyer MSc. Ariana Qosaj – Mustafa with the helping...

Category - Uncategorized

0Shares