Aktivitetet Projektet

Certifikimi i nxënësve për trajnimin online “Dizajnimi i kostumeve”

27 Janar, 2021

Dhjetor 2020

Artpolis – Qendra për Art dhe Komunitet, pas përfundimit me sukses të trajnimit online “Dizajnimi i kostumeve” e udhëhequr nga dizajnerja / trajnerja Njomëza Luci, certifikoi nxënësit për pjesëmarrjen dhe angazhimin e tyre e njëkohësisht edhe për talentin e shfaqur përmes punimeve kreative.

Ky trajnim u mbajt në kuadër të projektit “ArtEd – Rritemi përmes Artit në Arsimim”.
Mësimi dhe aktivitetet virtuale bëhen më të dobishme dhe kur nxënësit vlerësohen për punën e tyre! Ju lumtë!

#artpolis#arted#art#community
#certification#online#training#costumedesign

You may also like