Aktivitetet Punëtoritë

Takimi i Koalicionit K10 – Artpolis anëtare e Bordit

3 Tetor, 2019

13.09.2019 – 14.09.2019 – 15.09.2019

Koalicioni K10 në takimin e fundit, përmes votave, me sukses përzgjedhi Bordin e ri me ç’rast Artpolis u bë pjesë e tij dhe vazhdoi me çështje të tjera të rëndësishme të tilla si zgjerimi i koalicionit, planifikimi i ndërgjegjësimit dhe fushatat e avokimit për ditët e ardhshme ndërkombëtare dhe qëllimet e tjera të përbashkëta.

Koalicioni përbëhet nga organizatat jo-qeveritare të cilët punojnë në të drejtat shëndetit seksual dhe riprodhues dhe përkrahet nga UNFPA, zyra në Kosovë.

You may also like